Nieuws

NJR is het netwerk van jongeren in Nederland die ertoe willen doen, door te gaan voor wat hen ligt en daarmee anderen te raken. Bij NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hen in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

NJR

Meer informatie kun je vind je op NJR en tijdens de Utrecht over Utrecht festivaldag op 25 juni.