Missie en doel

Missie en doel

Het Festival ´Utrecht over Utrecht´ heeft in de afgelopen negen jaar een eigen plek veroverd in de culturele samenleving van de provincie Utrecht.


Het Festival ´Utrecht over Utrecht´ richt zich in principe op iedereen die vanuit een liefhebberij op een of andere wijze iets uit de provincie Utrecht wil verbeelden door middel van film, foto, gedicht of verhaal. Het is uitdrukkelijk het verlangen van het Festival op die manier juist mensen van diverse culturele achtergronden door middel van dit festival met elkaar in contact brengen.

'Utrecht over Utrecht' is nog steeds het enige amateur festival dat zich nadrukkelijk en uitsluitend op inwoners van de provincie Utrecht richt met het doel mensen uit Utrechtse gemeenten kennis te laten nemen van culturele uitingen van provinciegenoten. Daardoor ontstaat een gevoel van provinciale betrokkenheid onder de inwoners van Utrecht waardoor er wederzijds respect ontstaat.

Boven alles blijft echter de algemene doelstelling van het Festival Utrecht over Utrecht: het stimuleren van inwoners van de provincie Utrecht om zich actief op het gebied van kunst en cultuur te ontplooien.

De Louis Hartlooper Stichting heeft een duidelijker focus aangebracht in het bestaande beleid. De uitgangspunten komen hier op neer: waarborgen van de continuïteit van het festival door het toevoegen van actieve benadering van potentiële deelnemers door de pr-campagne op RTV Utrecht, De Weekkranten en de sociale media, alsmede aanwezigheid op diverse film, fotografie en literatuurfestivals.

Het aanbieden van laagdrempelige deelname door het aanbieden van mini web-cursussen en tips van gerenommeerde professionals op de site voor film, foto, verhaal en gedichten schrijven.
Extra aandacht gaat ook in het festivaljaar 2016 uit naar (allochtone) jongeren. Hiervoor zijn de Hogeschool voor Journalistiek, Het Grafisch Lyceum en de Hogeschool voor de Kunsten (weer) benaderd.